Komatsu 广告

排序条件:
1,011 查找结果已存在
Komatsu D61PX 23
9 图片

履带式推土机 | Komatsu

Komatsu D61PX 23

制造年份 2013

所在地 89331 Burgau, 德国

购买

122,000 EUR

Komatsu PC 138 US-8
4 图片

小型挖掘机 | Komatsu

Komatsu PC 138 US-8

制造年份 2012, 6,700 h

所在地 3100 St. Pölten, 奥地利

购买

根据要求

Komatsu WA 70-7
6 图片

轮式装载机 | Komatsu

Komatsu WA 70-7

制造年份 2014, 3,100 h

所在地 3100 St. Pölten, 奥地利

购买

根据要求

没有图片可用
无图片

轮式装载机 | Komatsu

Komatsu WA 470-6

制造年份 2006

所在地 3100 St. Pölten, 奥地利

购买

根据要求

Komatsu PW 160-7
6 图片

轮式挖掘机 | Komatsu

Komatsu PW 160-7

制造年份 2008, 11,093 h

所在地 3100 St. Pölten, 奥地利

购买

根据要求

Komatsu GD 655 A-3
6 图片

平地机 | Komatsu

Komatsu GD 655 A-3

制造年份 1985

所在地 3100 St. Pölten, 奥地利

购买

根据要求

Komatsu D 75 S6
6 图片

其它 | Komatsu

Komatsu D 75 S6

所在地 3100 St. Pölten, 奥地利

购买

根据要求

Komatsu WA500-3
6 图片

轮式装载机 | Komatsu

Komatsu WA500-3

制造年份 2001, 24,700 h

所在地 2750 Ballerup/Kopenhagen, 丹麦

购买

根据要求

Komatsu WA470-3
5 图片

轮式装载机 | Komatsu

Komatsu WA470-3

制造年份 2001, 10,700 h

所在地 2750 Ballerup/Kopenhagen, 丹麦

购买

35,000 EUR

Komatsu D65PX-15 EO
4 图片

履带式推土机 | Komatsu

Komatsu D65PX-15 EO

制造年份 2007, 7,950 h

所在地 2750 Ballerup/Kopenhagen, 丹麦

购买

根据要求

Komatsu Pc 14 R-3
6 图片

小型挖掘机 | Komatsu

Komatsu Pc 14 R-3

制造年份 2011, 1,600 h

所在地 7575AR Oldenzaal, 荷兰

购买

11,000 EUR

Komatsu PC 35 MR-3
6 图片

小型挖掘机 | Komatsu

Komatsu PC 35 MR-3

制造年份 2010

所在地 3628GD Kockengen, 荷兰

购买

根据要求

查找任务

注册用户可以在我们的交易市场中刊登免费的寻购信息,并且可在 MachineryPark 上向众多的访问者展示。

现在登录